1999–2000

2000

Prosinec 2000 České dráhy 160 miliónů EUR – financování od EIB

Prosinec 2000 Biocel – nezávislé stanovení hodnoty podílu ve společnosti JIP
Benson Oak vypracoval jako nezávislý odborník objektivní odhad hodnoty 49,88% podílu, který v JIP společnost Biocel vlastnila.

Prosinec 2000 České dráhy 2 miliardy CZK – bilaterální úvěr

Prosinec 2000 České dráhy 2.125 miliardy CZK – bilaterální úvěr

Říjen 2000 Prodej aktiv internetové firmy Metropole společnosti Czech On Line
Benson Oak pomáhal firmě Metropole, s.r.o., prvnímu internetovému portálu pro volný čas v ČR, při prodeji všech jejích aktiv společnosti Czech On Line, přednímu českému ISP. Koupě Metropole byla první akvizicí společnosti Czech On Line po vstupu strategického partnera Telekom Austria.

Červen 2000 Unipetrol 34.3 miliónu EUR a 482.4 miliónu CZK – exportní financování
Tento komplexní syndikovány exportní úvěr poskytnutý pro účely výstavby polypropylenové jednotky ve firmě Chemopetrol, dceřiné společnosti Unipetrolu, byl částečně garantován italskou exportní úvěrovou agenturou SACE.

Březen 2000 Unipetrol 56 miliónů EUR – exportní financování
Tento komplexní exportní úvěr poskytnutý pro účely výstavby polyethylenové jednotky ve firmě Chemopetrol, dceřinné společnosti Unipetrolu byl poskytnut KfW a garantován Hermesem.

1999

Září 1999 Unipetrol 4 miliardy CZK – domácí emise obligací
Tato pětiletá emise garantovaná dceřinou společností Chemopetrol, byla první veřejnou emisí obligací Unipetrolu na domácím trhu.

Červenec 1999 Paroplynový cyklus Bratislava 100 miliónů DEM – financování od EIB
Tento desetiletý úvěr od EIB nesl garanci Slovenské republiky a byl klíčovou součástí dlouhodobého financování projektu PPC.

Květen 1999 ČEZ 3 miliardy CZK 3 – domácí emise obligací
Tato pětiletá emise se stala novým benchmarkem na domácím trhu. Jednalo se o první emisi oceněnou na českém trhu podle procesů umístění eurobondů.

Březen 1999 Paroplynový cyklus Bratislava – strategické poradenství
Benson Oak pomáhal PPC Bratislava při sestavování strategie pro navýšení akciového kapitálu ve výši 40 miliónů DEM z prodeje minoritního podílu mezinárodnímu strategickému investorovi. Benson Oak zpracoval PPC finanční plán, přípravné dokumenty pro jednání a vybral potenciální investory. PPC později, v průběhu soutěže probíhající v letech 1999 a 2000, zahájil jednání s EL Paso Energy.

Březen 1999 ČEZ 5 miliard CZK – směnečný program
Tento strukturovaný domácí směnečný program s tříletou dobou splatnosti byl částečně upsán. Nahrazoval původní program realizovaný ČEZ v roce 1996 a měl čtyři dealery.

Leden 1999 ČEZ 2.5 miliardy CZK – soukromé obligace vázané na inflaci
Tato emise měla patnáctiletou dobu splatnosti a byla první emisí obligací vázaných na inflaci v ČR.

Leden 1999 ČEZ 1.86 miliardy CZK – soukromé bezkupónové obligace
Tato emise měla desetiletou dobou splatnosti a byla první emisí bezkupónových obligací v ČR.