Investiční strategie

Přístup BOC je zaměřen na maximalizaci příležitostí v rámci České republiky a Slovenska. Vzhledem k rozmanitosti odvětví v obou zemích a orientaci, pokud jde o velikost společnosti, se BOC věnuje nižšímu/střednímu trhu a získává rozhodující podíly prostřednictvím vložených investic pohybujících se v rozmezí 5 až 30 milionů EUR; investiční spoluúčast ve větších transakcích je rovněž možná. Místo toho, abychom se omezovali pouze na určitá odvětví, jsme spíše připraveni spolupracovat s takovými společnostmi, které prokazují schopnost stát se lídry buď na domácím, nebo zahraničním trhu.

Domácí trh

Vývoj české a slovenské ekonomiky nabízí společnostem příležitost stát se domácími lídry. V posledních 20 letech jsme byli svědky toho, jak se makroekonomické změny staly hybnou silou ekonomických segmentů a umožnily dosahovat úrovní růstu obvyklých v západoevropských zemích. U konkurenčního boje platí, že rozdíl mezi firmou zaujímající čelní postavení na trhu a firmou, které se to nepodařilo, často bývá v dobře načasované kapitálové injekci. Snažíme se najít a financovat společnosti, které jsou na začátku takové expanze.

Mezinárodní trh

BOC je hrdá na to, že stojí po boku s českými a slovenskými šampióny, s podniky, jejichž výrobky a služby jsou již úspěšně prodávány za našimi hranicemi. Vzhledem k tomu, že těmto společnostem, které již prokázaly svou schopnost být úspěšné na zahraničních trzích, poskytujeme další strategickou vizi, kapitál nutný pro rozšíření jejich prodejních sítí, realizaci zahraničních akvizic a přilákání dalších schopných řídicích pracovníků, se jim mohou otevřít další nové příležitosti.

Aktuální investice

AVG Technologies

AVG Technologies
AVG Technologies je globální poskytovatel bezpečnostních řešení, který chrání 98 milionů zákazníků ve 170 zemích světa před stále narůstajícími internetovými hrozbami, viry, spamy, kybernetickými podvody a hackery na internetu.

Podrobnosti investice »

Bochemie Group

Bochemie Group
Bochemie Group je významným středoevropským výrobcem prostředků péče o domácnost pod značkou SAVO, dezinfekčních prostředků pro zdravotnictví a prostředků pro ochranu dřeva pod značkou Bochemit.

Podrobnosti investice »

Click Insurance

Click Insurance
Click Insurance je nezávislý online porovnávač pojišťovacích produktů a pojišťovací makléř.

Podrobnosti investice »